Bolevecký rybník Bolevák

-22 cm stav hladiny ?
89 % objem
stav čerpadla
Po určité době čerpání je třeba, aby proběhly čistící procesy, při kterých přečištěná voda do rybníka neteče. Čerpání nemůže probíhat ani v případě, že je voda v Berounce příliš zakalená, například po vydatných deštích. Samotné čerpání vody z Berounky je omezeno limitem celkové doby čerpání za rok a výškou hladiny, resp. minimálním průtokem vody v řece. Je tak možné, že v horkých letních dnech, kdy hladina Berounky klesne pod danou mez, nebude možné vodu čerpat.
Upozorňujeme, že z důvodu nové kalibrace měření byly ke dni 28. dubna 2023 hodnoty hladiny přepočítány podle nově zkalibrované hodnoty. Všechny hodnoty výšky hladiny byly před tímto datem uváděny jako nepatrně vyšší.